Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)   Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) 
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)   Sosyal Haklar Derneği 
Başak Kültür ve Sanat Vakfı   Şefkat-Der 
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)   Tarlabaşı Toplum Merkezi  
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu   Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 
Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED)    Türk Hemşireler Derneği
Genç Hayat Vakfı   Türk Psikologlar Derneği (TPD)
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)   Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)   Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) 
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı   Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV)
İnsan Hakları Derneği (İHD)   Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)   Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)   Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 
İstanbul Tabip Odası   Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)
Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)    Willows Vakfı 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı    YENİDEN Sağlık ve Eğitim Derneği 
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)     
 
     

 Önerileriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

«Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği, özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere, bireylerin hak arama kapasiteleri ile hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur.»