Basından

Eklenme Tarihi

 

Hak Arama Rehberi (Aktüel)

26.04.2012

 

Hak Aramak İçin Destek Sistemi (Bianet)

23.03.2012

 

 

 

 

 

 

 

«Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği, özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmak üzere, bireylerin hak arama kapasiteleri ile hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulamaları güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur.»